ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & E-SHOP

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
& E-SHOPS

Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε σας ανάγκη! Παροχή πακέτων υποστήριξης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας και την ασφάλεια που χρειάζεστε.

Τεχνική υποστήριξη από άλλη διάσταση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τεχνίκη Υποστήριξη

Μέσω της υπηρεσίας Τεχνική Υποστήριξη σας παρέχουμε προκαθορισμένα πακέτα ωρών τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αλλαγές στο site σας, για βελτίωση του, καθώς επίσης και για πιθανή επιδιόρθωση προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν.

Reassurance Packs

Το Reassurance είναι μία υπηρεσία, η οποία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της ιστοσελίδας σας, καθώς επίσης διαφυλάττει την άμεση επιδιόρθωση πιθανών κενών ασφαλείας.

Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε σας ανάγκη!
Παροχή πακέτων υποστήριξης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας και την ασφάλεια που χρειάζεστε.

Τεχνική υποστήριξη από άλλη διάσταση

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τεχνική Υποστήριξη

Μέσω της υπηρεσίας Τεχνική Υποστήριξη σας παρέχουμε προκαθορισμένα πακέτα ωρών τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αλλαγές στο site σας, για βελτίωση του, καθώς επίσης και για πιθανή επιδιόρθωση προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Reassurance Packs

Το Reassurance είναι μία υπηρεσία, η οποία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της ιστοσελίδας σας, καθώς επίσης διαφυλάττει την άμεση επιδιόρθωση πιθανών κενών ασφαλείας.

web-apps
Τεχνική Υποστήριξη

Πακέτα:
Basic: 10 ώρες
Value: 25 ώρες
Pro: 40 ώρες
Custom: Διαμορφώστε το πακέτο με βάση τις ανάγκες σας

*Όλα τα πακέτα έχουν ετήσια διάρκεια

success
Reassurance Packs

Πακέτα:
Reassurance Pack level 1:
Περιλαμβάνει: την αναβάθμιση του λειτουργικού της ιστοσελίδας σας ή του καταστηματός σας, την αναβάθμιση των επεκτάσεων της ιστοσελίδας σας ή του E-shop σας, 2 αντίγραφα ασφαλείας το μήνα, άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος και αναφορά αναβαθμίσεων δύο φορές τον μήνα.
Reassurance Pack level 2:
Περιλαμβάνει: την αναβάθμιση του λειτουργικού της ιστοσελίδας σας ή του καταστηματός σας, την αναβάθμιση των επεκτάσεων της ιστοσελίδας σας ή του E-shop σας, 4 αντίγραφα ασφαλείας το μήνα, άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος και αναφορά αναβαθμίσεων τέσσερις φορές τον μήνα.
Reassurance Pack Level 3: Custom πακέτο βάσει των αναγκών σας.
*Όλα τα πακέτα έχουν ετήσια διάρκεια

web-apps
Τεχνική Υποστήριξη

Πακέτα:
Basic: 10 ώρες
Value: 25 ώρες
Pro: 40 ώρες
Custom: Διαμορφώστε το πακέτο με βάση τις ανάγκες σας

*Όλα τα πακέτα έχουν ετήσια διάρκεια

success
Reassurance Packs

Πακέτα:
Reassurance Pack level 1:
Περιλαμβάνει: την αναβάθμιση του λειτουργικού της ιστοσελίδας σας ή του καταστηματός σας, την αναβάθμιση των επεκτάσεων της ιστοσελίδας σας ή του E-shop σας, 2 αντίγραφα ασφαλείας το μήνα, άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος και αναφορά αναβαθμίσεων δύο φορές τον μήνα.
Reassurance Pack level 2:
Περιλαμβάνει: την αναβάθμιση του λειτουργικού της ιστοσελίδας σας ή του καταστηματός σας, την αναβάθμιση των επεκτάσεων της ιστοσελίδας σας ή του E-shop σας, 4 αντίγραφα ασφαλείας το μήνα, άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος και αναφορά αναβαθμίσεων τέσσερις φορές τον μήνα.
Reassurance Pack Level 3:
Custom πακέτο βάσει των αναγκών σας.
*Όλα τα πακέτα έχουν ετήσια διάρκεια